Centrālais birojs:

Lubānas iela 66, Rīga, LV -1073
Tālr.:    +371 67226475
Fakss: +371 67229308
E-pasts: ewt@ewt.lv

Rekvizīti

Firma:  EAST-WEST TRANSIT SIA
Reģ. Nr.: 40003295522
Jur.adr.: Lubānas iela 66, Rīga, LV – 1073
Biroja adr.: Lubānas iela 66, Rīga, LV – 1073
Tālrunis: +371 67226475
Fakss: +371 67229308
E-pasts: ewt@ewt.lv

 
Banka: Citadele
Kods: PARXLV22
 
Konts (Vairumtirdzniecība): LV06PARX0005871280002
Konts (Degvielas kartes): LV49PARX0005871280004
 
Banka: SEB Banka
Kods: UNLALV22

Konts (Vairumtirdzniecība): LV 06 UNLA 0001 0204 6921 5
Konts (Degvielas kartes): LV 68 UNLA 0050 0077 8310 1

Banka: BlueOrange Bank
Kods: CBBRLV22

Konts (Vairumtirdzniecība): LV 68 CBBR 1123 3744 0001 0
Konts (Degvielas kartes): LV 13 CBBR 1123 3744 0003 0

 

Sazinieties ar mums par degvielas vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, apkures degvielu un degvielu zemniekiem:

Artūrs Mencens
Tālr.: +371 28680454
E-pasts: arturs.mencens@ewt.lv

Raimonds Galinskis
Tālr.: +371 26518428
E-pasts: raimonds@ewt.lv

Andrejs Kupičs
Tālr.: +371 28616060
E-pasts: rezekne@ewt.lv

Vidmants Vičiulis
Tālr.: +371 29233041
E-pasts: vidmants@ewt.lv